2024 Bevallási/adózási határidők-Minden dátum, amit tudnod kell

2024.06.16

KATA

2024-ben a KATA adózást választók a 2023-as évükről február 25.-ig kellett, hogy beadják a bevallásukat és amennyiben túllépték a 18 millió forintos évi keretet (vagy ennek az időarányos részét), akkor a bevallással egyidejűleg meg is kellett fizetni a 40% különadót a kereten felüli részre. 

A havi KATA adózás fizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap 12.-e. 

HIPA - Helyi iparűzési adó 

Ez egy meglehetősen nyakatekert adó, leginkább az előlegfizetési időszakok, amik nehézséget szoktak okozni. 

2024. március 15 az első félévi HIPA előleg befizetési határideje. 

2024. május 31. a HIPA bevallás határideje valamint ha korábban sávos adózást választottál, akkor az adófizetési határidő is ekkorra esik. 

2024. szeptember 15. a második félévi előleg befizetési határideje. 

Gépjárműadó 

Az egész éves gépjárműadó fizetésére kötelezett az a személy/társaság, akinek az adott év január 1.-én a gépjármű a nyilvántartás szerint a nevén van. Nincs adófizetés, ha a gépjármű ideiglenesen vagy véglegesen ki van vonva a forgalomból. Az újbóli forgalomba helyezéstől számítva újra és az adófizetési kötelezettség. 

A megfizetés időpontja: 2024. április 15. 

Kamarai tagdíj 

Minden vállalkozó induláskor kamarai regisztrációra kötelezett. 

Az éves tagdíj 5000 Ft  - Mezőgazdasági vállalkozásoknak a Nemzeti Agrárkamaránál kell regisztrálni, ott eltér a tagdíj mértéke. 

A befizetés határideje: 2024. március 31. 

Társasági adó - TAO

A 2023-as társasági adó bevallási határideje 2024. május 31. 

Gazdasági társaságok beszámolója

Minden gazdasági társaságnak -kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások, valamint egyszeres vagy kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek-  beszámolót kell közzétenni május 31-ig. 

ÁFA

Ha áfa fizetésre vagy kötelezett, akkor a fizetendő ÁFA nagysága alapján sorolnak be a fizetési gyakoriságot illetően. Ez lehet:

Havi bevallás, a tárgyhónapot követő 20. nap

Negyedéves bevallás, a negyedévet követő hónap 20.-a

Éves bevallás, a tárgyévet követő év február 25.

Kisvállalati adó - KIVA

Ebben az esetben is május 31. a KIVA záróbevallási határideje. 

Átalányadó

A tárgynegyedévet követő hónap 12.-ig havi adó és járulékbevallást kell készíteni a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékról és 13%-os szociális hozzájárulási adóról. Ezzel egyidejűleg, szintén negyedévente SZJA előleget kell megfizetni. 

Tárgyévet követő május 20-ig az éves személyi jövedelemadó bevallást kell elkészíteni és elszámolni a negyedévente megfizetett 15% személyi jövedelemadó összegekkel. Ezek a határidők így összegyűjtve talán nem tűnnek bonyolultnak, de az igazság az, hogy egy vállalkozás vezetése mellett nagyon is bosszantó tud lenni, hogy ezeket mind észben tartsa az ember, nem mellesleg több bevallás kitöltéséhez is szükség van könyvelőre. Ha te is így érzed, itt tudsz segítséget kérni. :)